VI UTFØRER ALLE TJENESTER SOM NATURLIG DEKKES AV EN ØKONOMISJEF, MEN OMFANG VIL ALLTID TILPASSES KUNDENS BEHOV.

HOVEDMÅLSETTINGEN ER Å SIKRE HØYT KVALIFISERT STYRINGSINFORMASJON OG BESLUTNINGSGRUNNLAG TIL LEDELSE, STYRE OG EIERE.

CFO FOR HIRE AS KAN BIDRA MED FØLGENDE TJENESTER:

-MÅNEDS OG KVARTALSRAPPORTERING MED ANALYSER OG KOMMENTARER TIL LEDELSE OG EIERE

-SPARRINGSPARTNER MED DAGLIG LEDER/ADM.DIREKTØR

-UTARBEIDELSE AV ÅRSOPPGJØR

-SKATT OG LIGNINGSPAPIRER

-BUDSJETT OG ESTIMATPROSESSER

-STYRESEKRETÆRFUNKSJON

-HJELP MED FORRETNINGSPLAN OG STRATEGI

-UTARBEIDELSE AV INFORMASJONSMEMORANDUM OG BEREGNINGER I FORBINDELSE MED EMISJONER, FINANSIERING OG SALG AV VIRKSOMHETER

-HJELP TIL SKATTEFUNN OG ØVRIGE STØTTEORDNINGER

-UTFORMING AV RAPPORTERINGSMODELLER HERUNDER PROSJEKTREGNSKAP, SOM REFLEKTERER SELSKAPETS BEHOV FOR STYRINGSINFORMASJON

-BISTAND VED EGENKAPITAL- OG LÅNEFINANSIERING

-FORBEDRING AV INTERNE ADMINISTRATIVE PROSESSER OG INTERN KONTROLL

Opphavsrett CFO FOR HIRE