STIG JARLE PETTERSEN 

       • Statsautorisert revisor fra NHH
       • Mer enn 20 års erfaring fra internasjonale selskaper
       • Operasjonell erfaring innen økonomi, regnskap, controlling, Supply Chain, finansiering, skatt, forretningsutvikling, IT, oppkjøp, strategi, styrearbeid
       • CFO med erfaring fra børsnoterte og Private Equity selskaper
       • Bred erfaring fra Biotech/Pharma sektoren:
         • Affitech (5 år)
         • Alpharma/Actavis/Xellia Pharmaceuticals (9 år)
         • Hafslund Nycomed (10 år)
       • Erfaring fra øvrig næringsliv:
         • Cermaq (lakseoppdrett)
         • Wilfa (handel)
         • Helicopter Services Group (luftfart)
         • Noraudit Oslo (revisjon)
         • eget investerings-og konsulentselskap

 

Faglig samarbeide med

Finance Resources AS

Celio AS/ Hans Petter Tjeldflaat Copyright CFO FOR HIRE